Rynki kapitałowe

Wspieramy prawnie procesy pozyskiwania kapitału. Przygotowujemy spółki do debiutów giełdowych. Doradzamy emitentom w kwestii wykonywania obowiązków informacyjnych i innych obowiązków spółek publicznych i ich akcjonariuszy. Jesteśmy Autoryzowanym Doradcą na NewConnect oraz Catalyst. Administrujemy zastawem i hipoteką w związku z zabezpieczeniem obligacji. Doradzamy przy tworzeniu i funkcjonowaniu funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz podmiotów licencjonowanych. Prowadzimy szkolenia z tematyki rynków kapitałowych.

Obsługa biznesu

Doradzamy przedsiębiorcom w procesach związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem firmy. Wspieramy podmioty gospodarcze w ich bieżącej działalności operacyjnej, między innymi w czynnościach związanych z nadzorem właścicielskim i wypełnianiem obowiązków korporacyjnych. Piszemy oraz opiniujemy projekty umów. Specjalizujemy się w sprawach z sukcesji uniwersalnej, przekształceniach właścicielskich oraz restrukturyzacji i upadłości. Bierzemy udział w negocjacjach biznesowych. Pomagamy w dochodzeniu roszczeń.

Nieruchomości

Przygotowujemy analizy stanu prawnego nieruchomości oraz raporty na potrzeby procesów inwestycyjnych. Sporządzamy oraz opiniujemy projekty umów dotyczących nieruchomości. Przygotowujemy analizy w zakresie warunków procedur przetargowych. Pomagamy uzyskać wymagane prawem pozwolenia i decyzje oraz reprezentujemy Klientów w sporach przed organami publicznymi. Doradzamy w sprawach związanych z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości i zarządzaniem nimi, prawami rzeczowymi oraz następstwem prawnym.