AktualnościDobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW – zmiany 2021

W dniu 29 marca Rada Giełdy na wniosek Zarządu Giełdy przyjęła Dobre Praktyki 2021. Przedstawiamy Państwu opracowane przez Kancelarię obowiązujące zmiany Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW w poniższych obszarach:

POLITYKA INFORMACYJNA I KOMUNIKACJA Z INWESTORAMI

ZARZĄD I RADA NADZORCZA

SYSTEMY I FUNKCJE WEWNĘTRZNE

WALNE ZGROMADZENIE I RELACJE Z AKCJONARIUSZAMI

KONFLIKT INTERESÓW I TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

WYNAGRODZENIA