AktualnościKANCELARIA CSW WIĘCKOWSKA I PARTNERZY RADCY PRAWNI NADAL W PIERWSZEJ GRUPIE AUTORYZOWANYCH DORADCÓW NA RYNKU NEW CONNECT

Z satysfakcją informujemy Państwa, iż po przeprowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A,  procesie weryfikacji działalności Autoryzowanych Doradców w Alternatywnym Systemie Obrotu w 2017 roku, nasza Kancelaria nadal pozostaje w grupie pierwszej AD.

 

Giełda Papierów Wartościowych S.A. dokonała oceny podmiotu kierując się następującymi kryteriami:

  • dokumentacji sporządzonej na potrzeby wprowadzania instrumentów finansowych emitenta do obrotu,
  • jakości i efektywności współpracy Autoryzowanego Doradcy z Organizatorem ASO na etapie wprowadzania instrumentów finansowych emitenta do obrotu i w zakresie realizacji obowiązków informacyjnych wynikających z Regulaminu ASO,
  • jakości i terminowości publikacji raportów bieżących i okresowych przez emitentów obsługiwanych przez Autoryzowanego Doradcę,
  • aktywności Autoryzowanego Doradcy w zakresie liczby wprowadzonych emisji oraz liczby emitentów, wobec których doradca wykonywał zadania AD,
  • wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę obowiązków przewidzianych regulacjami ASO,
  • innych działań Autoryzowanego Doradcy na rzecz rozwoju Alternatywnego Systemu Obrotu.

Coroczna weryfikacja pracy Autoryzowanych Doradców pozwala zakwalifikować każdego z nich do jednej z czterech grup, przy czym grupa pierwsza oceniona jest najwyżej.

Dziękujemy Państwu za dobrą współpracę i  powierzone nam zaufanie, bez których tak wysoka ocena Kancelarii przez GPW, nie byłaby możliwa.

W załączeniu pismo Giełdy w tej sprawie.

GPW-CSW-grupa-pierwsza-2018