AktualnościKancelaria CSW Więckowska i Partnerzy w I Grupie Autoryzowanych Doradców

Szanowni Państwo,

z satysfakcją informujemy, iż pismem GPW zostaliśmy w dniu dzisiejszym poinformowani o tym, iż po dorocznej ocenie naszej pracy jako AD na rynku NewConnect i Catalyst za rok 2020, pozostajemy nadal w I Grupie najwyżej ocenianych doradców. Giełda dokonuje weryfikacji AD w oparciu o następujące kryteria:
a)    jakości dokumentacji sporządzanej na potrzeby wprowadzania instrumentów finansowych emitenta do obrotu,
b)    jakości i efektywności współpracy Autoryzowanego Doradcy z Organizatorem ASO na etapie wprowadzania instrumentów finansowych emitenta do obrotu i w zakresie realizacji obowiązków informacyjnych wynikających z Regulaminu ASO (w szczególności w zakresie realizacji obowiązku, o którym mowa w pkt 29 Załącznika Nr 5 do Regulaminu ASO, tzn. niezwłocznego informowania Organizatora ASO w każdym przypadku powzięcia informacji o naruszeniu, bądź podejrzeniu naruszenia przez emitenta Regulaminu ASO, w szczególności postanowień dotyczących wykonywania obowiązków informacyjnych),
c)     jakości i terminowości publikacji raportów bieżących i okresowych przez emitentów obsługiwanych przez Autoryzowanego Doradcę,
d)    aktywności Autoryzowanego Doradcy w zakresie liczby wprowadzonych emisji oraz liczby emitentów, wobec których doradca wykonywał zadania AD,
e)    wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę obowiązków przewidzianych regulacjami ASO(terminowość przekazania sprawozdania z działalności AD, data uiszczenia opłaty rocznej, informowanie GPW o umowach z emitentami, zatrudnianych Certyfikowanych Doradcach i innych kwestiach na żądanie GPW),
f)      innych działań Autoryzowanego Doradcy na rzecz rozwoju Alternatywnego Systemu Obrotu.

Zawsze przykładaliśmy wielką wagę aby spółki, które zamierzają debiutować na rynkach GPW były do tego procesu odpowiednio przygotowane. Przestrzeganie zasad raportowania i transparentne prowadzenie relacji z rynkiem ma bowiem kluczowe znaczenie, w tym w zakresie jakości i terminowości publikowanych sprawozdań finansowych. Zbudowanie świadomości kadry zarządzającej i menedżerskiej, a także osób na poszczególnych szczeblach struktury organizacyjnej, jakie są obowiązki spółki publicznej, ma dla jakości tych relacji kluczowe znaczenie. Te zaś ze spółek, które są na tym rynku już notowane, a planują kolejne emisje akcji i wprowadzenie ich do obrotu powinny pokazać i właściwie wykazać cele tych emisji. Wiarygodność i transparentność, przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego to elementy, które składają się na możliwości pozyskania kolejnych inwestorów dla rozwoju spółki.

Pod linkiem załączamy pismo Giełdy Papierów Wartościowych: Kancelaria CSW-GPW

Dziękujemy naszym Klientom za rozumienie celów naszej współpracy i wypełnianie standardów spółek publicznych.
Życzymy satysfakcji i dalszych sukcesów.

W imieniu Zespołu Certyfikowanych Autoryzowanych Doradców Kancelarii
Mariola Więckowska