Aktualności

Gratulujemy HIPROMINE S.A. sukcesu

Hipromine - logo

 

 

 

 

 

Kancelaria doradzała spółce HiProMine S.A. w procesie oferowania akcji serii N w ramach subskrypcji prywatnej  z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Kancelaria wykonała due diligence Emitenta, prowadziła formalno prawną procedurę procesu, sporządziła dokument ofertowy i informacyjny w części prawnej. Doradztwo Kancelarii i prowadzenie oferowania przez  Trigon S.A. skutkowało osiągnięciem wartości emisyjnej, która wyniosła  51 mln zł. Akcje zostały objęte i opłacone. Następnym etapem będzie doradztwo w procesie wprowadzenia tych akcji do publicznego obrotu na rynku NewConnect przy udziale Autoryzowanego Doradcy.

Spółka HiProMine S.A. powstała w 2015 r. w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na białko. Spółka jest dostawcą, na skalę europejską, alternatywnego białka pozyskiwanego poprzez innowacyjną, autorską technologię przemysłowej hodowli owadów. Produkty pozyskiwane ze specjalnego gatunku owadów Hermetia illucens kierowane są głównie na rynek karm dla zwierząt domowych i pasz dla hodowli ryb, a także zwierząt gospodarskich i ogrodnictwa. HiProMine przywiązuje szczególna wagę do dbałości o naturalne środowisko. Produkcja gwarantuje minimalne zużycie wody oraz znikomą emisję dwutlenku węgla zarówno podczas hodowli owadów jak i w procesie technologicznym ich przetwarzania na materiały paszowe. Produkty HiProMine są wolne od antybiotyków i organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO), a owady hodowane w oparciu o wolne od GMO pasze pochodzenia roślinnego. Zaawansowanie technologiczne, perfekcyjność stosowanych procesów obróbkowych oraz wykorzystanie całości masy surowca pozwala na całkowity brak odpadów produkcyjnych. Dodatkowo hodowla gwarantuje minimalne zużycie wody i znikomą emisję dwutlenku węgla dzięki czemu produkcja białka i tłuszczu (oleju) jest nieporównanie bardziej ekologiczna niż w przypadku produktów pozyskiwanych z hodowli innych zwierząt gospodarskich (drób, trzoda chlewna, bydło). Owady są bardzo dobrym źródłem głównych składników odżywczych: tłuszczu i białka, które są niezbędnym elementem diety dla wszystkich gatunków zwierząt. Mieszanka produktów HiProMine oferuje szeroką gamę produktów do różnych celów.

 

Hipromine1Hipromine2Hipromine3

Rada Autoryzowanych Doradców – uchwała Zarządu GPW

Z satysfakcją informujemy, iż Uchwałą Zarządu GPW z dnia 16 lutego 2023 r. mec. Mariola Więckowska została ponownie powołana w skład Rady Autoryzowanych Doradców na kolejną kadencję.

Rada jest Komitetem doradczym Zarządu Giełdy, jako stałe kolegium opiniodawczo-doradcze. W szczególności do jej zadań należy:
1) opiniowanie projektów aktów prawnych i planowanych zmian w regulacjach doradczych alternatywnego systemu obrotu;
2) proponowanie zmian w regulacjach dotyczących funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu;
3) przedstawienie propozycji odnośnie do zasad funkcjonowania i kierunków rozwoju alternatywnego systemu obrotu;
4) tworzenie wytycznych dotyczących działalności Autoryzowanych Doradców;
5) podejmowanie działań mających na celu podnoszenie jakości zadań wykonywanych przez Autoryzowanych Doradców.

Nasz sukces jako Autoryzowanego Doradcy dla Spółki FIGENE CAPITAL S.A. notowanej na rynku NewConnect

Na podstawie uchwały Zarządu GPW z dnia 9 listopada 2022 roku została podjęta decyzja uwzględniająca wniosek Spółki o wprowadzenie do obrotu blisko 144 mln akcji zwykłych na okaziciela serii B, C i E. Wniosek o wprowadzenie wraz z dokumentem informacyjnym, procedowanie przed organami GPW, KDPW w przedmiocie procedur z tym faktem związanych było przedmiotem prac naszej Kancelarii jako AD. Prace obejmowały uprzednio proces due diligence i doradztwa korporacyjnego oraz scalenia akcji, o czym informowaliśmy na naszej stronie w dniu 22 czerwca br. Spółka działa w sektorze OZE. Nadal prowadzimy kompleksowe doradztwo prawne w obszarze jej strategii rozwoju oraz wypełniania obowiązków informacyjnych na rynku NewConnect. Figene Capital S.A. podjęło już uchwałę o planowanym przedsięwzięciu przeniesienia notowań akcji na rynek główny.

Link do dokumentu informacyjnego i uchwały GPW.

Kancelaria uzyskała od Zarządu Figene Capital S.A. list referencyjny, który poniżej załączamy. Dziękujemy Spółce za te słowa.

FIGENE-referencje-2022

Stowarzyszenie Kancelarii IurisLink na Zgromadzeniu w Szczawnie Zdroju

Jako Prezes Stowarzyszenia zwołałam Zgromadzenie. Łatwo nie było uzyskać frekwencji ale udało się. Było jak zwykle dynamicznie i twórczo ale i bardzo, bardzo serdecznie. Wymiana doświadczeń z aktualnego stanu kondycji adresatów doradztwa prawnego szesnastu stowarzyszonych kancelarii i kierunków naszych dalszych działań na ich rzecz, skutkuje wydaniem dorocznego Biuletynu i integracją w ramach świadczonych usług. Rumieńców nabiera współpraca naszej Kancelarii z niemiecką Kancelarią Wolfganga Schirpa z Berlina. Pojawią się niebawem efekty synergii naszych doświadczeń w specjalizacji obsługi rynku kapitałowego. To bardzo budujące doświadczenie. Zważywszy na okoliczności popandemiczne i te związane z napaścią Rosji na Ukrainę oraz te, w których przyszło nam aktualnie funkcjonować i zawodowo i osobiście, to spotkanie było bezcenne. Dziękuję tym, którzy przybyli i tym, którzy byli z nami zdalnie. Przy okazji polecam Państwu miejsce naszego pobytu, kompleks hotelowo restauracyjny Dworzysko w Szczawnie Zdroju. Pysznie karmią i otoczenie przecudne.

Biuletyn zamieszczony jest na naszej stronie w zakładce „Publikacje„.

Zmiany w KSH

Szanowni Państwo,
stosując na co dzień regulacje Kodeksu Spółek Handlowych w obsłudze naszych Klientów, głównie spółek kapitałowych, przedstawiamy Państwu materiał, który sporządziliśmy w związku z mającymi wejść w życie zmianami. 13 października 2022 roku to data, w której zaczną obowiązywać. Przedstawiamy zmiany w dwóch odrębnych plikach. Jeden dotyczy zmian w regulacjach dotyczących Rad Nadzorczych i Zarządu, a drugi prawa grup spółek. Zapraszamy do lektury i kontaktu z nami w tym przedmiocie.

Z pozdrowieniami
Mariola Więckowska
Radca Prawny – Partner Zarządzający

Klik: Prezentacja Kancelarii CSW – Rada Nadzorcza i Zarządu.
Klik: Prezentacja Kancelarii CSW – Prawo holdingowe.

Doradztwo Kancelarii w procesie scalenia akcji spółki publicznej

Kancelaria CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni Sp. k. z sukcesem przeprowadziła proces scalenia akcji spółki FIGENE CAPITAL S.A., której akcje notowane są na rynku NewConnect. W ramach procesu scalenia Kancelaria przygotowała harmonogram działań uwzględniający analizę i przygotowanie odpowiedniej dla tego procesu struktury i statusu akcji. Obejmował on zamianę akcji imiennych na okaziciela i wyrównywanie niedoborów scaleniowych między akcjonariuszami. Rozstrzygnęliśmy istotne problemy interpretacyjne związane ze statusem akcji w kontekście wymogów scalenia w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w Warszawie i na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Przygotowaliśmy dokumentację niezbędną do scalenia, w tym projekty uchwał i wnioski kierowane do instytucji rynku kapitałowego. Wszystkie czynności zostały wykonane w terminach określonych w sporządzonym przez nas harmonogramie. Proces scalenia akcji spółki FIGENE CAPITAL S.A., która prowadzi działalność w przedmiocie OZE był niezbędnym etapem porządkującym status Spółki jako podmiotu publicznego, będącego w procesie wprowadzenia kolejnych serii akcji do obrotu na rynku NewConnect.
Scalenie objęło 2.131.421.310 akcji. W wyniku wymiany wg parytetu 10:1 liczba akcji uległa zmniejszeniu do 213.142.131 akcji, a wartość nominalna została zwiększona z kwoty 0,10 zł do 1,00 zł za jedną akcję. Łączna wartość rynkowa akcji objętych scaleniem wynosi ponad 600 mln zł (według średniego kursu akcji notowanych na rynku NewConnect i nowego kursu odniesienia).

Rada Autoryzowanych Doradców – uchwała Zarządu GPW

Z satysfakcją zawiadamiamy, iż mec. Mariola Więckowska – Partner Zarządzający Kancelarii CSW Więckowska i Partnerzy będącej Autoryzowanym Doradcą na rynku NewConnect, została powołana przez Zarząd GPW do Rady Autoryzowanych Doradców. Pierwsze posiedzenie Rady z jej udziałem odbędzie się 19 maja 2022 r. w siedzibie Giełdy.

Zapraszamy do nowej siedziby w Poznaniu/Libelta 27

Szanowni Państwo,

od dnia 1 kwietnia 2022 roku Kancelaria CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni zaprasza do nowej siedziby w Poznaniu. Libelta 27 to wspaniałe, prestiżowe i inspirujące miejsce w pięknie odrestaurowanej kamienicy z dziewiętnastego wieku w Dzielnicy Stare Miasto. Otoczeni profesjonalną obsługą zarządczą budynku, całą  przyjazną jego  infrastrukturą i urokiem otoczenia kontynuujemy doradztwo dla Państwa i podejmujemy nowe wyzwania. Wybraliśmy to miejsce z przekonaniem, że wpisuje się w naszą ideę prowadzenia doradztwa dla Państwa. Opieramy się konsekwentnie na realizacji naszego głównego profilu działania w zakresie regulacji rynku kapitałowego, prawa korporacyjnego, fuzji,  przekształceń i doradztwie w procesie pozyskiwania finansowania na rozwój firm. Przy tak prowadzonym od lat profilu działania nadal pozostajemy przy naszej zasadzie, iż obok  wiedzy i doświadczenia kluczowe jest indywidualne podejście do każdego Klienta i zbudowanie zasad współpracy opartych na zaufaniu. Sięgamy także po nieuchronnie następujące zmiany technologiczne w otoczeniu usług prawnych. Mamy doświadczenie w doradztwie regulacyjnym dla powstania i funkcjonowania platformy crowdfundingowej. Od miesiąca komandytariuszem naszej spółki jest nowo utworzona  spółka  CSW NewTech sp. z o.o.. Celem jej działania jest doradztwo w obszarze zastosowania technologii blockchain oraz dla podmiotów prowadzących działalność w innych dziedzinach nowych technologii. Do zespołu Kancelarii dołączyli eksperci prowadzący doradztwo transakcyjne.

Kłaniamy się Państwu z tego miejsca i zapraszamy

Mariola Więckowska

Radca Prawny – Partner Zarządzający