Aktualności

II edycja Akademii GPW Growth

W ramach Umowy Partnerskiej z Giełdą Papierów Wartościowych Kancelaria przekazuje następującą informację:

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie rozpoczęła rekrutację do II edycji Akademii GPW Growth. Program adresowany jest głównie do spółek z sektora MŚP, a uczestnikami mogą być właściciele tych spółek oraz osoby pełniące wysokie stanowiska np. członkowie zarządów, dyrektorzy czy menadżerowie wysokiego szczebla. Akademia składa się z 10 dwudniowych sesji oraz licznych wydarzeń towarzyszących. Każda sesja porusza inną tematykę, a cały Program tworzy spójną całość i wyposaża uczestnika w niezbędną wiedzę i narzędzia z zakresu efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem. Idea Akademii opiera się na połączeniu wiedzy z networkingiem. Program bardzo mocno akcentuje praktykę poprzez spotkania z praktykami biznesu, którzy odnieśli sukces. Uczestnicy II edycji Akademii wzmocnią swoje kompetencje menadżerskie i dowiedzą się w jaki sposób pozyskać kapitał na rozwój oraz jak go efektywnie wykorzystać.
Akademia realizowana jest we współpracy z Partnerami m. in. EY Academy of Business, Polski Fundusz Rozwoju, Forbes, CFA Society, Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych, Business Dialog, Klub Dyrektorów Finansowych Dialog, Kancelaria Radców Prawnych Grabowski i Wspólnicy, Kancelaria BakerMcKenzie z patronatem honorowym Ministerstwa Rozwoju.

Zachęcamy do rozpowszechniania informacji o Akademii. Mamy nadzieję, że inicjatywa GPW o charakterze edukacyjnym będzie dla Państwa interesująca. W załączeniu znajduje się program (link). Zapraszamy również do odwiedzenia strony internetowej, gdzie znajdą Państwo więcej szczegółów: www.gpwgrowth.pl.

Szanowni Państwo,

podajemy linki do informacji i materiałów dotyczących finansowania z PFR:

Ogólne informacje o finansowaniu z PFR
https://pfr.pl/tarcza.html

Subwencje dla sektora MŚP
https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp.html

Tarcza finansowa dla dużych firm
https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-duzych-firm.html

Subwencje PFR dla MŚP w pytaniach i odpowiedziach
https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp-faq.html

Przewodnik antykryzysowy PFR – część 2 dotyczy finansowania z PFR
https://pfr.pl/dam/pfr/documents/tarcza-antykryzysowa/PFR-Przewodnik-Antykryzysowy-dla-Przedsiebiorcow.pdf

Z poważaniem

Mariola Więckowska
Partner Zarządzający

PRAWO PRACY W CZASIE PANDEMII I PLANOWANE ZMIANY KODEKSU PRACY

Z satysfakcją i radością informuję, iż do zespołu Kancelarii dołączył mecenas Maciej Szwejda – radca prawny. Opis znaczących kompetencji i doświadczenia zawodowego, zamieściliśmy w zakładce Zespół. Warto wspomnieć, iż w aktualnej sytuacji regulacyjnej, chcemy położyć w naszym doradztwie nacisk na zagadnienia, które w okresie pandemii są szczególnie istotne dla przedsiębiorców. Udostępniamy Państwu materiał dotyczący prawa pracy i pozostajemy w tym zakresie do dyspozycji. Jesteśmy gotowi do przeprowadzenia zdalnych na ten czas szkoleń i webinariów z zakresu prawa pracy ale i innych dziedzin specjalizacji Kancelarii CSW.  Przy tej okazji pragnę zaakcentować naszą gotowość do wsparcia tych z Państwa, których interesuje pomoc prawna w zakresie organizacji zdalnych zgromadzeń wspólników oraz  w zakresie regulacji korporacyjnych. Służymy także pomocą w obszarach związanych z sytuacjami kryzysowymi w firmach, wymagającymi podjęcia decyzji strategicznych dla dalszego ich bytu, czy przetrwania.

Link do artykułu: Regulacje antykryzysowe – nowe prawa i obowiązki pracodawcy

Z poważaniem i życzeniami zdrowia

Mariola Więckowska – Partner Zarządzający

Szanowni Państwo,

w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną chciałabym Państwa zapewnić, iż pozostajemy do Państwa dyspozycji służąc pomocą prawną. Dostosowaliśmy reguły pracy do potrzeb ograniczenia ryzyka dla zdrowia naszych Klientów i zespołu naszej Kancelarii. Od dnia dzisiejszego pracujemy zdalnie, poza siedzibą Kancelarii, ale jesteśmy dostępni zarówno pod telefonem stacjonarnym, jak i naszymi telefonami komórkowymi oraz mailami dostępnymi na naszej stronie internetowej. Chciałabym też podzielić się refleksją, że szczególnie teraz, kluczowym jest na ile potrafimy się wspierać, okazywać sobie życzliwość i zrozumienie. To też bardzo ułatwia organizację pracy. Paradoksalnie zyskujemy także sporo czasu, chociażby oszczędzonego na dojazd do pracy. Życzę Państwu przede wszystkim zdrowia ale i tego abyśmy umieli ten czas wykorzystać na otwarcie się na potrzeby drugiego człowieka, budowanie dobrych relacji międzyludzkich i pielęgnowanie przyjaźni.

Pozdrawiam serdecznie

Maria Więckowska

Realizacja przez klientów istotnych projektów z udziałem Kancelarii CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni

W 2019 roku zakończyły się realizacje istotnych projektów, w których Kancelaria brała udział jako doradca prawny.

REINO Capital S.A.

Z końcem 2018 roku, sąd rejestrowy wpisał do Krajowego Rejestru sądowego zmiany wynikające z przyjęcia nowego Statutu, w tym podwyższenia kapitału zakładowego giełdowej spółki REINO Capital S.A. W związku z subskrypcją akcji aportowych serii E i F ukształtowała się nowa struktura akcjonariatu Spółki i powstała grupa kapitałowa, w skład której wchodzą spółki REINO Partners sp. z o.o., REINO Dywidenda Plus S.A oraz RD WRC Sp. z o.o. Spółki Grupy będą tworzyć i udostępniać inwestorom produkty inwestycyjne oraz zarządzać wehikułami inwestującymi we wszystkie istotne klasy aktywów, w tym w szczególności nieruchomości, zarówno na rynku polskim oraz zagranicą. Wiodącą ideą tego projektu jest zbudowanie holdingu, który jako pierwszy w Polsce będzie zakładał pionową i poziomą konsolidację rynku poprzez łączenie tradycyjnych i alternatywnych klas aktywów z własną dystrybucją.

Radcy prawni Tomasz Buczak i Karolina Janas  byli zaangażowani w doradztwo w procesie ogłoszenia i realizacji publicznego wezwania na sprzedaż akcji tej spółki nowym inwestorom oraz przy emisji nowych akcji skierowanych do wspólników i akcjonariuszy przejmowanych spółek. W ramach realizacji kolejnych kroków na drodze rozwoju Grupy kapitałowej REINO Capital S.A., prawnicy Kancelarii biorą udział w nadzorze nad działalnością Spółki w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych oraz nad pracami związanymi z budową struktur i regulacji wewnętrznych holdingu, w tym systemu kontroli wewnętrznej.

CDRL S.A.

Pod koniec 2018 roku zakończyła się również prywatna subskrypcja obligacji serii B wyemitowanych przez notowaną na rynku regulowanym spółkę CDRL S.A. W ramach emisji uplasowano 8.900 obligacji o łącznej wartości 8.900.000 zł. Obligacje zostały wprowadzone do obrotu w dniu 6 marca 2019 roku. Celem emisyjnym było sfinansowanie przejęcia spółki z branży odzieżowej z siedzibą na Białorusi. Kancelaria pełniła funkcję doradcy prawnego przy emisji obligacji oraz w procesie wprowadzenia obligacji do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst. Kancelaria była odpowiedzialna za opracowanie projektów wszystkich istotnych dokumentów wymaganych w procesie, w tym warunków emisji obligacji oraz doradzała przy wykonywaniu obowiązków informacyjnych.

Kancelaria brała również udział w negocjacjach oraz przygotowaniu innych transakcji związanych z akwizycjami realizowanymi przez CDRL S.A., w tym stworzyła i udostępniła strukturę organizacyjną, do której wniesione zostały aktywa związane z dotychczasową działalnością jednego z podmiotów. Inwestycje:  w producenta odzieży dziecięcej pod marką LEMON FASHION, Place Zabaw „Fikołki” oraz renomowanego producenta czapek i dodatków do odzieży dziecięcej marki Broel zostały sfinalizowane w I kwartale 2019 roku, o czym Spółka informowała raportami bieżącymi.

GRUPA RECYKL S.A.

W marcu 2019 roku, Kancelaria doradzała notowanej na NewConnect spółce Grupa Recykl S.A. w przygotowaniu dokumentacji ofertowej w ramach prywatnej subskrypcji akcji serii F. Zakończony sukcesem proces pozwolił Spółce na pozyskanie finansowania w kwocie 6 mln zł, która przeznaczona zostanie na realizację inwestycji związanej z budową nowego zakładu produkcyjnego w Chełmie. Radcy prawni Kancelarii są również zaangażowani w przygotowanie umów i negocjacje z generalnym wykonawcą inwestycji. Akcje nowej emisji, po ich rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym będą przedmiotem wprowadzenia do obrotu na NewConnect.

EARLY WARNING EUROPE W POLSCE

Przekazuję Państwu dobrą wiadomość o uchwaleniu przez  Parlament Europejski Dyrektywy, której implementacja do polskich regulacji prawnych pozwoli na lepszą realizację pomocy dla przedsiębiorców w kłopotach.

Załączam link do wyciągu z Dyrektywy: link

Załączam także Biuletyn Fundacji Firm Rodzinnych i zachęcam do lektury. Poza zawartymi w nim merytorycznymi informacjami, łatwo zarazić się optymizmem i radością życia prezentowaną przez Panią Prezes Katarzynę Gierczak-Grupińską. To niezwykle energetyczne.  Niezłomnie też ponawiam informacje o działalności Fundacji w zakresie programu Early Warning Europe w Polsce i zachęcam do kontaktu wszystkie firmy rodzinne, szczególnie te u progu sukcesji lub innych koniecznych przemian.

www.ffr.pl/biuletyn

Mariola Więckowska- Certyfikowany Mentor  EWE  w Polsce.

Kongres kobiet w Wielkopolsce

Mec. Mariola Więckowska jako certyfikowany Mentor została zaproszona do panelu Fundacji Firm Rodzinnych i prezentowała na Kongresie Kobiet założenia programu EARLY WARNING  EUROPE w Polsce. Celem było przybliżenie możliwości uzyskania pomocy przez przedsiębiorców, głównie przez firmy rodzinne.

Informacje o programie znajdziecie Państwo na stronie Fundacji: www.ffr.pl

Umowy inwestycyjne dotyczące nieruchomości komercyjnych

Reprezentowany przez Kancelarię właściciel nieruchomości  uzyskał  dwa korzystne, prawomocne orzeczenia sądowe w sporze związanym z wykonaniem umów  inwestycyjnych.  Wartość przedmiotu sporu jest znacząca, a uzyskane orzeczenia mają kluczowe znaczenie dla sprawowania zarządu nad nieruchomością. Wcześniej, co do tej samej inwestycji, kancelaria  uzyskała  korzystne, prawomocne orzeczenia w obszarze regulacji  prawa administracyjnego w związku z  roszczeniami  reprywatyzacyjnymi.