Aktualności

Kancelaria ponownie w I grupie Autoryzowanych Doradców

Z satysfakcją i dumą informujemy, iż po dorocznej ocenie wszystkich Autoryzowanych Doradców, dokonanej przez Giełdę Papierów Wartościowych na podstawie kryteriów oceny zawartych w załączonym piśmie, Kancelaria jest ponownie w I Grupie Autoryzowanych Doradców na rynku NewConnect i Catalyst dla obligacji.

W linku zamieszczamy pismo Giełdy: Kancelaria CSW-GPW

Pomagamy Przedsiębiorcom w związku z COVID – 19

Szanowni Państwo,

Ponawiamy informację o świadczonej pomocy prawnej związanej z wpływem pandemii na sytuację prawną i kondycję finansową przedsiębiorstw. W przedmiocie profilu działania Kancelarii, w tym w zakresie prawa pracy, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Zapewniamy także pomoc w obszarze restrukturyzacji, podatków i właścicielskich decyzji biznesowych/strategicznych, przy udziale naszych partnerów doradczych, w tym z grupy PKF S.A.

Zapraszamy do skorzystania z naszego doświadczenia i wiedzy.

Z poważaniem

Mariola Więckowska

Radca Prawny – Partner Zarządzający

Przesłanki odpowiedzialności Zarządu – UOKiK – porozumienia antykonkurencyjne

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity  z dnia 22 maja 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 1076),  przewiduje możliwość nakładania na osoby zarządzające firmą – w tym członków jej zarządu – kar pieniężnych, w przypadku, gdy osoby te, w sposób umyślny dopuściły do zawarcia przez zarządzany przez nie podmiot porozumień antykonkurencyjnych zakazanych przez Ustawę oraz przez Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (art. 106a Ustawy).”  Zapraszam do zapoznania się z  informacją dotyczącą odpowiedzialności tych osób  w świetle wyjaśnień Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Link do artykułu: Wysokość kar pieniężnych nakładanych na zarządców firm za porozumienia naruszające konkurencję, w świetle wyjaśnień Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Mariola Więckowska

Radca Prawny – Partner Zarządzający

 

Wartości niematerialne i prawne przedsiębiorstwa

Elementem każdego due diligence prawnego jest analiza składników majątku, w tym wartości niematerialnych i prawnych. Jej częścią zaś jest wskazanie ryzyk w obszarze należytej/skutecznej ich ochrony prawnej. Wynik tej oceny wpływa na wartość danego dobra niematerialnego, jako składnika wartości majątku firmy. Do tych wartości należy prawo ochronne na znaki towarowe przedsiębiorcy. Dziś załączamy nasz artykuł, autorstwa Mecenasa Macieja Szwejdy, który przedstawia między innymi znaczenie odpowiedniego wyboru znaku towarowego oraz reguły oceny podobieństw tych znaków. Wartość  tego prawa przekłada się na wartość przedsiębiorstwa jeżeli jest wykorzystywane w ramach prowadzenia działalności gospodarczej. Może generować określone dochody z oddania prawa ochronnego do znaku towarowego na podstawie umowy licencyjnej, najmu, dzierżawy czy umowy leasingu.

Zapraszam do lektury: Podobieństwo znaków towarowych jako przeszkoda

Mariola Więckowska

Radca Prawny – Partner Zarządzający

Identyfikacja akcjonariuszy spółek giełdowych – Ustawa o obrocie

Z dniem 3 września 2020 r. weszły w życie przepisy Ustawy o obrocie, wprowadzone nowelizacją dokonaną na podstawie ustawy z dnia 16 października 2019 roku dotyczące identyfikacji akcjonariuszy spółek giełdowych. tj. „DZIAŁ IIIA. Identyfikacja akcjonariuszy, przekazywanie informacji akcjonariuszom i ułatwianie wykonywania praw akcjonariuszy”.

Wprowadzenie nowych przepisów dotyczących zasad identyfikacji akcjonariuszy przez spółki giełdowe wiąże się z wdrożeniem Dyrektywy 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do identyfikacji akcjonariuszy, przekazywania informacji i ułatwiania wykonywania praw akcjonariuszy, jak również wykonanie Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2018/1212 z dnia 3 września 2018 r., którego termin wejścia w życie został ustalony na dzień 3 września 2020 r.

Zgodnie z art. 68j Ustawy o obrocie, na żądanie spółki giełdowej lub osoby upoważnionej przez spółkę giełdową podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze są obowiązane udostępnić spółce giełdowej lub tej osobie informacje umożliwiające identyfikację akcjonariuszy spółki giełdowej oraz liczby wyemitowanych przez nią akcji, posiadanych przez każdego z tych akcjonariuszy, według stanu na wskazany w tym żądaniu dzień, przypadający nie wcześniej niż na dzień jego złożenia.

Podmiotem uprawnionym do żądania wydania informacji jest spółka giełdowa, której definicję wprowadzono do Ustawy o obrocie przy okazji tej nowelizacji: jest to spółka z siedzibą na terytorium państwa członkowskiego, której co najmniej jedna akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym lub na zagranicznym rynku regulowanym.

Z powyższego wynika, że przepisy dotyczące identyfikacji akcjonariuszy mają zastosowanie jedynie do spółek, których akcje notowane są na rynku regulowanym.

Zapraszamy do lektury: Identyfikacja akcjonariuszy spółek giełdowych

II edycja Akademii GPW Growth

W ramach Umowy Partnerskiej z Giełdą Papierów Wartościowych Kancelaria przekazuje następującą informację:

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie rozpoczęła rekrutację do II edycji Akademii GPW Growth. Program adresowany jest głównie do spółek z sektora MŚP, a uczestnikami mogą być właściciele tych spółek oraz osoby pełniące wysokie stanowiska np. członkowie zarządów, dyrektorzy czy menadżerowie wysokiego szczebla. Akademia składa się z 10 dwudniowych sesji oraz licznych wydarzeń towarzyszących. Każda sesja porusza inną tematykę, a cały Program tworzy spójną całość i wyposaża uczestnika w niezbędną wiedzę i narzędzia z zakresu efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem. Idea Akademii opiera się na połączeniu wiedzy z networkingiem. Program bardzo mocno akcentuje praktykę poprzez spotkania z praktykami biznesu, którzy odnieśli sukces. Uczestnicy II edycji Akademii wzmocnią swoje kompetencje menadżerskie i dowiedzą się w jaki sposób pozyskać kapitał na rozwój oraz jak go efektywnie wykorzystać.
Akademia realizowana jest we współpracy z Partnerami m. in. EY Academy of Business, Polski Fundusz Rozwoju, Forbes, CFA Society, Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych, Business Dialog, Klub Dyrektorów Finansowych Dialog, Kancelaria Radców Prawnych Grabowski i Wspólnicy, Kancelaria BakerMcKenzie z patronatem honorowym Ministerstwa Rozwoju.

Zachęcamy do rozpowszechniania informacji o Akademii. Mamy nadzieję, że inicjatywa GPW o charakterze edukacyjnym będzie dla Państwa interesująca. W załączeniu znajduje się program (link). Zapraszamy również do odwiedzenia strony internetowej, gdzie znajdą Państwo więcej szczegółów: www.gpwgrowth.pl.

Szanowni Państwo,

podajemy linki do informacji i materiałów dotyczących finansowania z PFR:

Ogólne informacje o finansowaniu z PFR
https://pfr.pl/tarcza.html

Subwencje dla sektora MŚP
https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp.html

Tarcza finansowa dla dużych firm
https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-duzych-firm.html

Subwencje PFR dla MŚP w pytaniach i odpowiedziach
https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp-faq.html

Przewodnik antykryzysowy PFR – część 2 dotyczy finansowania z PFR
https://pfr.pl/dam/pfr/documents/tarcza-antykryzysowa/PFR-Przewodnik-Antykryzysowy-dla-Przedsiebiorcow.pdf

Z poważaniem

Mariola Więckowska
Partner Zarządzający

PRAWO PRACY W CZASIE PANDEMII I PLANOWANE ZMIANY KODEKSU PRACY

Z satysfakcją i radością informuję, iż do zespołu Kancelarii dołączył mecenas Maciej Szwejda – radca prawny. Opis znaczących kompetencji i doświadczenia zawodowego, zamieściliśmy w zakładce Zespół. Warto wspomnieć, iż w aktualnej sytuacji regulacyjnej, chcemy położyć w naszym doradztwie nacisk na zagadnienia, które w okresie pandemii są szczególnie istotne dla przedsiębiorców. Udostępniamy Państwu materiał dotyczący prawa pracy i pozostajemy w tym zakresie do dyspozycji. Jesteśmy gotowi do przeprowadzenia zdalnych na ten czas szkoleń i webinariów z zakresu prawa pracy ale i innych dziedzin specjalizacji Kancelarii CSW.  Przy tej okazji pragnę zaakcentować naszą gotowość do wsparcia tych z Państwa, których interesuje pomoc prawna w zakresie organizacji zdalnych zgromadzeń wspólników oraz  w zakresie regulacji korporacyjnych. Służymy także pomocą w obszarach związanych z sytuacjami kryzysowymi w firmach, wymagającymi podjęcia decyzji strategicznych dla dalszego ich bytu, czy przetrwania.

Link do artykułu: Regulacje antykryzysowe – nowe prawa i obowiązki pracodawcy

Z poważaniem i życzeniami zdrowia

Mariola Więckowska – Partner Zarządzający