AktualnościPrzesłanki odpowiedzialności Zarządu – UOKiK – porozumienia antykonkurencyjne

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity  z dnia 22 maja 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 1076),  przewiduje możliwość nakładania na osoby zarządzające firmą – w tym członków jej zarządu – kar pieniężnych, w przypadku, gdy osoby te, w sposób umyślny dopuściły do zawarcia przez zarządzany przez nie podmiot porozumień antykonkurencyjnych zakazanych przez Ustawę oraz przez Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (art. 106a Ustawy).”  Zapraszam do zapoznania się z  informacją dotyczącą odpowiedzialności tych osób  w świetle wyjaśnień Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Link do artykułu: Wysokość kar pieniężnych nakładanych na zarządców firm za porozumienia naruszające konkurencję, w świetle wyjaśnień Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Mariola Więckowska

Radca Prawny – Partner Zarządzający