AktualnościRozporządzenie RODO

Kancelaria wykonała  usługi doradcze dla znaczącej grupy kapitałowej  dotyczące obowiązków  wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.  Usługi obejmowały:

 

a)  szkolenie pracowników poszczególnych działów z zakresu ochrony danych osobowych;

b)  przeprowadzenie audytu ochrony danych osobowych obowiązujących u Zleceniodawcy – zgodnie z treścią Rozporządzenia;

c)  przygotowanie procedur z zakresu ochrony danych osobowych, o których mowa w treści Rozporządzenia;

d)  powołanie i realizowanie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych.