Oferta

Rynek pracy

 

Pracodawca

  • sporządzanie regulaminów pracy, wynagradzania, zakładowych funduszy świadczeń socjalnych oraz programów premiowych, w tym programów opcji menedżerskich
  • analiza zakładowych układów zbiorowych pracy
  • doradztwo w zakresie stosowania przepisów prawa pracy w przedsiębiorstwach
  • doradztwo przy przejściu zakładu pracy miedzy pracodawcami, zwolnieniach grupowych, wypowiadaniu warunków pracy i płacy, określaniu przez pracodawców organizacji czasu pracy i udzielania urlopów

Pracownik

  • doradztwo przy zawieraniu, zmianie i rozwiązywaniu umów o pracę i kontraktów menedżerskich
  • pomoc przy wyborze formy zatrudnienia
  • prowadzenie spraw o realizację uprawnień pracowniczych, ochrony przed rozwiązaniem lub wypowiedzeniem stosunku pracy albo umowy cywilnoprawnej, w tym zastępstwo procesowe