AktualnościUmowy inwestycyjne dotyczące nieruchomości komercyjnych

Reprezentowany przez Kancelarię właściciel nieruchomości  uzyskał  dwa korzystne, prawomocne orzeczenia sądowe w sporze związanym z wykonaniem umów  inwestycyjnych.  Wartość przedmiotu sporu jest znacząca, a uzyskane orzeczenia mają kluczowe znaczenie dla sprawowania zarządu nad nieruchomością. Wcześniej, co do tej samej inwestycji, kancelaria  uzyskała  korzystne, prawomocne orzeczenia w obszarze regulacji  prawa administracyjnego w związku z  roszczeniami  reprywatyzacyjnymi.