AktualnościWartości niematerialne i prawne przedsiębiorstwa

Elementem każdego due diligence prawnego jest analiza składników majątku, w tym wartości niematerialnych i prawnych. Jej częścią zaś jest wskazanie ryzyk w obszarze należytej/skutecznej ich ochrony prawnej. Wynik tej oceny wpływa na wartość danego dobra niematerialnego, jako składnika wartości majątku firmy. Do tych wartości należy prawo ochronne na znaki towarowe przedsiębiorcy. Dziś załączamy nasz artykuł, autorstwa Mecenasa Macieja Szwejdy, który przedstawia między innymi znaczenie odpowiedniego wyboru znaku towarowego oraz reguły oceny podobieństw tych znaków. Wartość  tego prawa przekłada się na wartość przedsiębiorstwa jeżeli jest wykorzystywane w ramach prowadzenia działalności gospodarczej. Może generować określone dochody z oddania prawa ochronnego do znaku towarowego na podstawie umowy licencyjnej, najmu, dzierżawy czy umowy leasingu.

Zapraszam do lektury: Podobieństwo znaków towarowych jako przeszkoda

Mariola Więckowska

Radca Prawny – Partner Zarządzający