Aktualności

Kancelaria CSW po pracy – GO na Libelta 27

roczysty Grand Opening i my na ściance, także integracyjnie:

Libelta GO-133

Libelta GO-139Libelta GO-138

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Było pysznie, wykwintnie, muzycznie, tanecznie:

Libelta GO-47Libelta GO-71Libelta GO-74Libelta GO-127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziękujemy za cudowny czas spędzony z Państwem.

Jesteśmy wdzięczni za tak wspaniałe miejsce do pracy i Państwa starania o niepowtarzalny klimat budynku, otoczenia, a nade wszystko integracji naszego środowiska. To bezcenne.

W imieniu Zespołu Kancelarii Maria Więckowska

Rekomendacje od HiProMine S.A.

Kancelaria uzyskała od Zarządu HiProMine S.A. list referencyjny, który poniżej załączamy. Dziękujemy Spółce za te słowa.

HIPROMINE-CSW-referencje-29.06.2023

Kongres Firm Rodzinnych we Wrocławiu/ Ustawa o Fundacji Rodzinnej

W dniu 6 czerwca br. w pięknym obiekcie Hali Stulecia we Wrocławiu uczestniczyliśmy w Kongresie Firm Rodzinnych. Odbył się pod hasłem „Znaleźć Energię”. Moim zdaniem to wymowne wyzwanie, szczególnie dla firm rodzinnych, w tym małych i średnich przedsiębiorców. Proces sukcesji i problematyka kierunków rozwoju przedsiębiorstw towarzyszy mojej pracy doradczej od niemal 30 lat. Zważywszy na historię powstawania firm rodzinnych w Polsce, realia prowadzenia biznesu w zmieniającym się otoczeniu gospodarczym, z całą tą mocą szacunku do zbudowanych przez rodzinę wartości i troską o ich dalszy rozwój, przekazanie spuścizny przez seniorów, doradztwo to uwarunkowane jest specyfiką szczególną.

Wiem ile zaangażowania, między innymi Fundacji Firm Rodzinnych z Poznania, potrzebował proces legislacyjny zanim powstała ustawa o zarządzie sukcesyjnym. Dziś, zarówno w panelach Kongresu, jak i w kuluarach toczyły się rozmowy o znaczeniu ustawy, która weszła w życie 22 maja br. , ustawy z 26 stycznia br. o fundacji rodzinnej. Mówi się, że celem tej ustawy jest w szczególności dodanie do systemu prawnego instytucji fundacji rodzinnej jako podmiotu przeznaczonego do gromadzenia rodzinnego majątku i „wzmocnienie narzędzi prawnych” do przeprowadzenia sukcesji. Ustawa wprowadza zmiany do postanowień kodeksu cywilnego, ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy o podatku od spadków i darowizn, podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych i kilku innych. Założenie fundacji rodzinnej oraz wniesienie do niej majątku przez fundatora nie będzie opodatkowane PCC i CIT. Dopiero przy przekazaniu środków beneficjentom zachodzi 15 % CIT. Możliwość prowadzenia działalności gospodarczej jest ograniczona ale obejmuje między innymi przystępowanie i uczestnictwo w spółkach handlowych, funduszach inwestycyjnych i udzielanie określonym podmiotom pożyczek. W mojej ocenie, istotne znaczenie może mieć dla beneficjentów fundacji rodzinnej, możliwość wnoszenia do niej np. akcji, z którymi wiąże się zarówno wyrażona w nich wartość spółki, jak i pozyskania wpływów z dywidendy, przy korzystnych rozwiązaniach podatkowych. Jednakże w tej krótkiej notatce pragnę zasygnalizować, że z uwzględnieniem indywidualnych uwarunkowań i sytuacji rodziny prowadzącej firmę, z wielką rozwagą należałoby te uwarunkowania uwzględnić zarówno w momencie decyzji o utworzeniu fundacji, jak i przy formułowaniu postanowień jej statutu. Należałoby mieć także na uwadze, iż jest to decyzja, która w aktualnym brzmieniu ustawy daje szereg korzystnych możliwości. Jednakże w sytuacji zaistnienia okoliczności po stronie fundacji, które miałyby zakończyć jej działanie, skutki zwłaszcza podatkowe mogą okazać się bardzo negatywne.

Nieustająco życzę firmom rodzinnym sukcesów, czerpania radości i satysfakcji z budowania wartości jakie tworzą i zasad jakie kultywują, w tym w aspekcie utrzymywania tradycji.

 

123 4 5

Gratulujemy HIPROMINE S.A. sukcesu

Hipromine - logo

 

 

 

 

 

Kancelaria doradzała spółce HiProMine S.A. w procesie oferowania akcji serii N w ramach subskrypcji prywatnej  z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Kancelaria wykonała due diligence Emitenta, prowadziła formalno prawną procedurę procesu, sporządziła dokument ofertowy i informacyjny w części prawnej. Doradztwo Kancelarii i prowadzenie oferowania przez  Trigon S.A. skutkowało osiągnięciem wartości emisyjnej, która wyniosła  51 mln zł. Akcje zostały objęte i opłacone. Następnym etapem będzie doradztwo w procesie wprowadzenia tych akcji do publicznego obrotu na rynku NewConnect przy udziale Autoryzowanego Doradcy.

Spółka HiProMine S.A. powstała w 2015 r. w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na białko. Spółka jest dostawcą, na skalę europejską, alternatywnego białka pozyskiwanego poprzez innowacyjną, autorską technologię przemysłowej hodowli owadów. Produkty pozyskiwane ze specjalnego gatunku owadów Hermetia illucens kierowane są głównie na rynek karm dla zwierząt domowych i pasz dla hodowli ryb, a także zwierząt gospodarskich i ogrodnictwa. HiProMine przywiązuje szczególna wagę do dbałości o naturalne środowisko. Produkcja gwarantuje minimalne zużycie wody oraz znikomą emisję dwutlenku węgla zarówno podczas hodowli owadów jak i w procesie technologicznym ich przetwarzania na materiały paszowe. Produkty HiProMine są wolne od antybiotyków i organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO), a owady hodowane w oparciu o wolne od GMO pasze pochodzenia roślinnego. Zaawansowanie technologiczne, perfekcyjność stosowanych procesów obróbkowych oraz wykorzystanie całości masy surowca pozwala na całkowity brak odpadów produkcyjnych. Dodatkowo hodowla gwarantuje minimalne zużycie wody i znikomą emisję dwutlenku węgla dzięki czemu produkcja białka i tłuszczu (oleju) jest nieporównanie bardziej ekologiczna niż w przypadku produktów pozyskiwanych z hodowli innych zwierząt gospodarskich (drób, trzoda chlewna, bydło). Owady są bardzo dobrym źródłem głównych składników odżywczych: tłuszczu i białka, które są niezbędnym elementem diety dla wszystkich gatunków zwierząt. Mieszanka produktów HiProMine oferuje szeroką gamę produktów do różnych celów.

 

Hipromine1Hipromine2Hipromine3

Rada Autoryzowanych Doradców – uchwała Zarządu GPW

Z satysfakcją informujemy, iż Uchwałą Zarządu GPW z dnia 16 lutego 2023 r. mec. Mariola Więckowska została ponownie powołana w skład Rady Autoryzowanych Doradców na kolejną kadencję.

Rada jest Komitetem doradczym Zarządu Giełdy, jako stałe kolegium opiniodawczo-doradcze. W szczególności do jej zadań należy:
1) opiniowanie projektów aktów prawnych i planowanych zmian w regulacjach doradczych alternatywnego systemu obrotu;
2) proponowanie zmian w regulacjach dotyczących funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu;
3) przedstawienie propozycji odnośnie do zasad funkcjonowania i kierunków rozwoju alternatywnego systemu obrotu;
4) tworzenie wytycznych dotyczących działalności Autoryzowanych Doradców;
5) podejmowanie działań mających na celu podnoszenie jakości zadań wykonywanych przez Autoryzowanych Doradców.

Nasz sukces jako Autoryzowanego Doradcy dla Spółki FIGENE CAPITAL S.A. notowanej na rynku NewConnect

Na podstawie uchwały Zarządu GPW z dnia 9 listopada 2022 roku została podjęta decyzja uwzględniająca wniosek Spółki o wprowadzenie do obrotu blisko 144 mln akcji zwykłych na okaziciela serii B, C i E. Wniosek o wprowadzenie wraz z dokumentem informacyjnym, procedowanie przed organami GPW, KDPW w przedmiocie procedur z tym faktem związanych było przedmiotem prac naszej Kancelarii jako AD. Prace obejmowały uprzednio proces due diligence i doradztwa korporacyjnego oraz scalenia akcji, o czym informowaliśmy na naszej stronie w dniu 22 czerwca br. Spółka działa w sektorze OZE. Nadal prowadzimy kompleksowe doradztwo prawne w obszarze jej strategii rozwoju oraz wypełniania obowiązków informacyjnych na rynku NewConnect. Figene Capital S.A. podjęło już uchwałę o planowanym przedsięwzięciu przeniesienia notowań akcji na rynek główny.

Link do dokumentu informacyjnego i uchwały GPW.

Kancelaria uzyskała od Zarządu Figene Capital S.A. list referencyjny, który poniżej załączamy. Dziękujemy Spółce za te słowa.

FIGENE-referencje-2022

Stowarzyszenie Kancelarii IurisLink na Zgromadzeniu w Szczawnie Zdroju

Jako Prezes Stowarzyszenia zwołałam Zgromadzenie. Łatwo nie było uzyskać frekwencji ale udało się. Było jak zwykle dynamicznie i twórczo ale i bardzo, bardzo serdecznie. Wymiana doświadczeń z aktualnego stanu kondycji adresatów doradztwa prawnego szesnastu stowarzyszonych kancelarii i kierunków naszych dalszych działań na ich rzecz, skutkuje wydaniem dorocznego Biuletynu i integracją w ramach świadczonych usług. Rumieńców nabiera współpraca naszej Kancelarii z niemiecką Kancelarią Wolfganga Schirpa z Berlina. Pojawią się niebawem efekty synergii naszych doświadczeń w specjalizacji obsługi rynku kapitałowego. To bardzo budujące doświadczenie. Zważywszy na okoliczności popandemiczne i te związane z napaścią Rosji na Ukrainę oraz te, w których przyszło nam aktualnie funkcjonować i zawodowo i osobiście, to spotkanie było bezcenne. Dziękuję tym, którzy przybyli i tym, którzy byli z nami zdalnie. Przy okazji polecam Państwu miejsce naszego pobytu, kompleks hotelowo restauracyjny Dworzysko w Szczawnie Zdroju. Pysznie karmią i otoczenie przecudne.

Biuletyn zamieszczony jest na naszej stronie w zakładce „Publikacje„.

Zmiany w KSH

Szanowni Państwo,
stosując na co dzień regulacje Kodeksu Spółek Handlowych w obsłudze naszych Klientów, głównie spółek kapitałowych, przedstawiamy Państwu materiał, który sporządziliśmy w związku z mającymi wejść w życie zmianami. 13 października 2022 roku to data, w której zaczną obowiązywać. Przedstawiamy zmiany w dwóch odrębnych plikach. Jeden dotyczy zmian w regulacjach dotyczących Rad Nadzorczych i Zarządu, a drugi prawa grup spółek. Zapraszamy do lektury i kontaktu z nami w tym przedmiocie.

Z pozdrowieniami
Mariola Więckowska
Radca Prawny – Partner Zarządzający

Klik: Prezentacja Kancelarii CSW – Rada Nadzorcza i Zarządu.
Klik: Prezentacja Kancelarii CSW – Prawo holdingowe.