AktualnościRada Autoryzowanych Doradców – uchwała Zarządu GPW

Z satysfakcją informujemy, iż Uchwałą Zarządu GPW z dnia 16 lutego 2023 r. mec. Mariola Więckowska została ponownie powołana w skład Rady Autoryzowanych Doradców na kolejną kadencję.

Rada jest Komitetem doradczym Zarządu Giełdy, jako stałe kolegium opiniodawczo-doradcze. W szczególności do jej zadań należy:
1) opiniowanie projektów aktów prawnych i planowanych zmian w regulacjach doradczych alternatywnego systemu obrotu;
2) proponowanie zmian w regulacjach dotyczących funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu;
3) przedstawienie propozycji odnośnie do zasad funkcjonowania i kierunków rozwoju alternatywnego systemu obrotu;
4) tworzenie wytycznych dotyczących działalności Autoryzowanych Doradców;
5) podejmowanie działań mających na celu podnoszenie jakości zadań wykonywanych przez Autoryzowanych Doradców.