AktualnościDobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW – porównanie projektowanych zmian

Przedstawiamy Państwu opracowane przez Kancelarię porównanie projektowanych na 2021 rok zmian w zbiorze zasad ładu korporacyjnego z dotychczas obowiązującymi spółki giełdowe. Przedstawiamy je dzieląc na poszczególne obszary, tj:

- POLITYKA INFORMACYJNA I KOMUNIKACJA Z INWESTORAMI

- ZARZĄD I RADA NADZORCZA

- SYSTEMY I FUNKCJE WEWNĘTRZNE

- WALNE ZGROMADZENIE I RELACJE Z AKCJONARIUSZAMI

- KONFLIKT INTERESÓW I TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

- WYNAGRODZENIA