AktualnościPlatforma crowdfundingowa utworzona przy doradztwie Kancelarii CSW Więckowska i Partnerzy

Kancelaria doradzała spółce Revofund Sp. z o.o., autorowi koncepcji platformy crowdfundingowej www.revofund.com, przy określeniu prawnych ram i zasad działania serwisu internetowego. Kancelaria opracowała m.in. regulamin platformy oraz wzory dokumentów związanych z jej funkcjonowaniem.  Platforma crowdfundingowa revofund.com umożliwia przedsiębiorcom prezentację informacji o prowadzonej przez nich działalności i planowanych przedsięwzięciach gospodarczych, a pozostałym użytkownikom dokonanie oceny projektu i podjęcie decyzji o zainteresowaniu udzieleniem finansowania, w tym poprzez wymianę poglądów na forum użytkowników. Zadaniem platformy jest również przekazywanie istotnych informacji na temat finansowania crowdfundingowego, tworzenie bazy danych ekspertów, mogących służyć doradztwem przy ocenie prezentowanych na platformie projektów oraz sprzyjanie rozwojowi społeczności użytkowników platformy, zainteresowanych tą formą inwestycji.

Finansowanie przy wykorzystaniu platformy revofund.com może się odbywać w modelu udziałowym lub pożyczkowym. Crowdfunding udziałowy jest rozwinięciem tradycyjnego modelu finansowania społecznościowego w oparciu o nowe możliwości rynkowe i technologiczne. W odróżnieniu od modelu donacyjnego czy nagrodowego crowdfunding udziałowy charakteryzuje się przekazaniem udziałów w przedsiębiorstwie, odpowiednio według wniesionego wkładu przez inwestorów. Wsparcie projektu wiąże się więc z przejęciem części praw korporacyjnych przedsiębiorstwa z perspektywą udziału w przyszłych zyskach firmy, odpowiednio do zaangażowanego kapitału. W przypadku crowdfundingu pożyczkowego, zwanego też dłużnym, przedsiębiorca zaciąga dług u inwestorów na warunkach i zasadach przez niego zaproponowanych. Inwestorzy zarabiają na odsetkach od pożyczonego kapitału.

Na platformie revofund.com prezentowane są obecnie kampanie dwóch pierwszych spółek ubiegających się o pozyskanie finansowania. Po ich zakończeniu, Kancelaria będzie nadzorować proces ustanowienia zabezpieczeń przewidzianych przez projektodawców dla ochrony interesów inwestorów.